• 088 16 51 200

Kiek oeze streek

Kiek oeze streek

Looptijd: 2018 - heden
In samenwerking met: Welzijnswerk Midden-Drenthe, gemeente Midden-Drenthe, Stichting LIBAU
Doel van het project: het in beeld brengen van cultuurhistorisch bijzondere panden en plekken in Midden-Drenthe
Meer informatie: Henk Wolbers en Reina Mulderij (Dorpenoverleg), Janneke Verdijk (Welzijnswerk Midden-Drenthe)

Uw dorp of buurtschap heeft vast bijzondere panden en plekken zoals mooie boerderijen, oude zandpaden, een fraaie bomenrij, veenontginningen enzovoorts. Deze plekken en panden vertellen iets over de geschiedenis (cultuurhistorie) van uw dorp. Zo geven zij uw leefomgeving een streekeigen karakter. 
In Kiek oeze Streek worden deze panden en/of plekken door de bewoners in beeld gebracht.
We onderzoeken wat de plek zo bijzonder maakt: welk verhaal zit er achter?
Het project vormt daarmee een waardevolle aanvulling op de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart die door professionals is opgesteld.
Met de resultaten uit Kiek oeze Streek:
- Worden waardevolle plekken en panden in kaart gebracht
- Vragen we aandacht voor waardering en bescherming van deze plekken en panden
- Leggen we het verhaal van een plek of een pand vast voor de toekomst
- Is bewustwording en uitwisseling van informatie mogelijk, tussen bewoners (denk ook aan de kinderen) maar ook met professionals
- Iedereen kan meedoen met het ‘kennisnetwerk Kiek oeze Streek’
- De Beilervaart is verkozen tot 'Kiek-Streek'. Met de andere dorpen/buurtschappen en organisaties wordt op maat gekeken wat we voor elkaar kunnen
betekenen.