• 088 16 51 200

Vacature bestuurslid Dorpenoverleg

In de ledenvergadering van 1 april neemt Sipke Wiersma afscheid als bestuurslid van Dorpenoverleg. Sipke heeft de afgelopen 10 jaar een bestuursfunctie vervuld binnen Dorpenoverleg.

We zijn nu op zoek naar een vervanger voor Sipke. Bent u, of kent u iemand die de leefbaarheid op het Midden-Drentse platteland hoog in het vaandel heeft staan en een bijdrage wil leveren aan het verstevigen van die leefbaarheid, neem dan contact op met een van de bestuursleden van het Dorpenoverleg of met plattelandsmedewerker Margret Wieldraaijer.

Het bestuur van Dorpenoverleg vergadert maandelijks. Daarnaast hebben we een tweetal keren per jaar overleg met wethouder Dennis Bouwman en eens per jaar met het voltallige college.

We werken veelal projectmatig en ons nieuwe bestuurslid zal op termijn trekker worden van een project van Dorpenoverleg. Dit gebeurt vaak op basis van interesse voor een bepaald onderwerp.

Nieuws