• 088 16 51 200

Beste mensen,

Een aantal van jullie zal het al hebben gezien op internet of het hebben gehoord: de functie van medewerker Plattelandsontwikkeling bij Welzijnswerk Midden-Drenthe is vrij. Vanaf 1 oktober ga ik deze prachtige baan overdragen aan mijn toekomstige opvolger om een project te gaan coördineren voor de Provincie Groningen.

Ik heb met ontzettend veel plezier met jullie samengewerkt en met elkaar maken we mooie dingen waar in Midden-Drenthe! Ga zo door en heel erg bedankt!

In september ben ik aan het afronden en er komt zeker een moment waarop ik afscheid wil nemen – hoe en wat daar denk ik nog even over na.

Tot ziens! Met vriendelijke groet,

Janneke Verdijk

Vacature medewerker plattelandsontwikkeling

Vanwege het vertrek van onze huidige medewerker is er een vacature ontstaan voor een

Medewerker Plattelandsontwikkeling voor 24 uur per week (per direct)

Als medewerker Plattelandsontwikkeling richt je je met name op de woon- en leefsituatie van de bevolking in de dorpen tot 2.000 inwoners. Dorpen kunnen bij jou terecht met vragen over dorpsontwikkeling (zowel het fysieke als het sociale aspect) en leefbaarheid van hun dorp. Het verbeteren van de leefbaarheid staat centraal op basis van de eigen kracht van de burger.

Je werkt samen met het Dorpenoverleg Midden-Drenthe. Je adviseert en ondersteunt structureel het bestuur. Daarnaast werk je samen met besturen van plaatselijk belang/dorpsbelangen en inwoners die invulling geven aan goed wonen en leven in hun dorp. De projecten die ontwikkeld worden kunnen zowel per dorp als in samenwerking met andere dorpen uitgevoerd worden. Je bent een belangrijke schakel tussen overheid en burgergremia. 

De volledige vacaturetekst is te lezen in de bijlage:
vacature medewerker plattelandsontwikkeling

Nieuws