• 088 16 51 200

Verslag Inspraakavonden

In bijgevoegde link kunt u het verslag van de twee inspraakavonden "Dorpen en gemeente" die gehouden werden op 21 en 30 september 2020 downloaden.

Nieuws