• 088 16 51 200

Op de Algemene Ledenvergadering van 10 november hebben we afscheid genomen van Reina Mulderij als bestuurslid van Dorpenoverleg.
Reina heeft gedurende 10 jaar in het bestuur van Dorpenoverleg gezeten. Verbindend en altijd het belang van de dorpsbewoners voor ogen.
Dat typeert Reina. We zullen haar positief kritische inbreng zeker gaan missen.