Vooraankondiging krachttoer en werkconferentie

Vooraankondiging krachttoer en werkconferentie

Op initiatief van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe is een werkgroep samengesteld die zich bezig houdt met de voorbereiding van een zogenaamde KRACHTTOER en een WERKCONFERENTIE. De Krachttoer staat gepland op 29 september tussen 10.00 en 17.00 uur. Deze tour heeft tot doel ons nieuwe college en gemeentebestuur tijdens een dagtour langs een aantal buitendorpen en buurtschappen te leiden en kennis te laten maken met een aantal projecten in het kader van de leefbaarheid welke door inwoners zijn of worden uitgevoerd. Op dit moment worden de projecten geïnventariseerd en begin september zal het programma bekend worden gemaakt.

Aansluitend zal op 31 oktober in het Dorpshuis “De Heugte “in Nieuw Balinge een werkconferentie plaatsvinden waar de dorpsbesturen en buurtverenigingen uit de buitendorpen in een direct gesprek kunnen gaan met college en gemeenteraad over aandachtspunten op het gebied van de leefbaarheid. Deze aandachtspunten zijn vooraf door de dorpen en buurtschappen aangegeven en worden op dit moment door de werkgroep geïnventariseerd. Het ligt in de bedoeling dat aan het einde van de conferentie gezamenlijk een aantal doelstellingen kan worden geformuleerd die de komende 4 jaar dan ook gezamenlijk kunnen worden opgepakt, een zogenaamd maatschappelijk akkoord.

 De doelstellingen van de werkconferentie zijn:

  •  Het college en de nieuwe gemeenteraad een platform te geven zich te presenteren bij de inwoners van onze buitendorpen en buurtschappen en   direct met hen in gesprek te gaan over het reilen en zeilen in de deze dorpen en buurtschappen.
  •  Voor de komende vier jaar te komen tot een zogenaamd “Maatschappelijk akkoord” met de dorpen en Dorpenoverleg. 
  •  Een update te maken voor een beleid kleine dorpen en buurtschappen.
  •  Het geheel vast te leggen in een convenant tussen het college/dorpen en Dorpenoverleg 

N.B: Bij deze doelstellingen dient de rol van de Contactambtenaren en Welzijnswerk Midden-Drenthe, tevens tot uitdrukking te worden gebracht.

De werkconferentie zal worden geleid door een dagvoorzitter in de persoon van Daniel Pit. Het  programma zal bestaan uit de presentatie van een prominente spreker op het gebied van plattelandsontwikkeling als extra beeldvorming en inspiratie, hiervoor is de heer Joop Hofman benaderd.

De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Bart de Vries (Adviseur Dorpenoverleg), Janneke  Verdijk en Erik Doezeman (Beiden van Welzijnswerk Midden-Drenthe), Tinka Neutel (Contactambtenaar Gemeente Midden-Drenthe) en Janny Buiter en Willem Tanis ( Beiden Dorpenoverleg Midden-Drenthe)

 

Dorpen laten zien aan gemeente