Bestuur Dorpenoverleg Midden Drenthe

Het Dorpenoverleg is een erkende gesprekspartner van de gemeente Midden-Drenthe. Hierbij houden we de intermediaire rol van het Dorpenoverleg tussen de dorpen en de gemeente helder: hetgeen door het Dorpenoverleg wordt ingebracht moet gedragen worden door de dorpen. We zullen nooit op de stoel van een dorp gaan zitten. En voor de duidelijkheid: het Dorpenoverleg is geen instrument van de gemeente, of doorgeefluik naar de dorpen.

Het bestuur van Dorpenoverleg neemt regelmatig de eigen organisatiestructuur onder de loep. Door alle kwaliteiten van de bestuursleden te bundelen en met ondersteuning van Welzijnswerk Midden-Drenthe zijn we een hecht team met kennis van het gebied, een groot netwerk en een breed blikveld.

We zien onze rol met name als ‘spin in het web’ in Midden-Drenthe. We signaleren nieuwe ontwikkelingen voor het platteland. We verbinden dorpen met elkaar en met de andere bij het onderwerp betrokken partijen; waar nodig zijn we aanjagers van nieuwe samenwerkingsverbanden. Vervolgens hebben we een faciliterende rol en bewaken we dat krachten verbonden worden en kennis, kunde en ervaring worden uitgeruild. Door slim samen te werken maken we – soms complexe thema’s – overzichtelijk en werkbaar. En zo komen we gezamenlijk tot uitvoerbare projecten die de leefbaarheid in de dorpen en buurten versterken.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter

Ger Steenbergen 06-52254488

Secretaris

Kees Kuik 06-53852377

Penningmeester

Tinus Daling 06-30894589 / 0593-332567
Lid Jelly Heling

06-27206557

Erik Lanting

erik@lanting-consulting.nl 06 51305017
Adviseurs Henk Wolbers

06-52631416 / 0593-331018

Bart de Vries

bareld.de.vries@planet.nl 0593-562547
Ondersteuning Welzijnswerk Midden Drenthe Margret Wieldraaijer

06-25638172

Emie Reinders

e.reinders@welzijnswerkmd.nl 06-25638167