Dorpenbudget

Dorpenbudget

Dorpenbudget

Dorpenoverleg Midden-Drenthe stelt jaarlijks dorpenbudget beschikbaar voor de ontwikkeling van leefbaarheid in de kleine dorpen van de gemeente Midden Drenthe. De leden van het Dorpenoverleg kunnen financiële ondersteuning vragen. Voor financiering vanuit het dorpenbudget komen projecten in aanmerking die de leefbaarheid in de dorpen ondersteunen of vergroten, projecten die vernieuwend zijn en die een langdurig karakter hebben.

Wat niet vergoed wordt zijn kosten voor voorzieningen waar reguliere middelen voor beschikbaar zijn (dorpshuizen, lantaarnpalen, wegenonderhoud e.d.) en kosten en materialen voor eenmalige activiteiten.

Voor vragen, advies en ondersteuning bij het ontwikkelen van nieuwe projecten en het opstellen van een aanvraag bij het Dorpenoverleg kunt u terecht bij Margret Wieldraaijer, Stichting Welzijnswerk Midden-Drenthe. E-mail: of tel 0593-523450.

Criteria voor aanvragen van dorpenbudget

  1. Aanvragen worden ingediend door leden van het Dorpenoverleg (een dorpsbelangen-organisatie, plaatselijk belang of buurtvereniging van een dorp met minder dan 3000 inwoners in de gemeente Midden-Drenthe, dat lid is van Dorpenoverleg Midden-Drenthe).
  2. De aanvraag bevat een begeleidende brief met alle gegevens van de aanvrager.
  3. Uit de aanvraag blijkt voor welk doel of welke doelgroep het project bedoeld is. Ook hoe de doelgroep bij de aanvraag is betrokken.
  4. Aanvragen worden ingediend vóór de start van de uitvoering (werkzaamheden) van het project. Het project start binnen 12 maanden na toekenning van de gelden. Verlenging van de termijn is mogelijk na goedkeuring van het bestuur Dorpenoverleg.
  5. De aanvraag bevat een financieringsopzet waarin is opgenomen; een deel eigen bijdrage uit eigen middelen en/of zelfwerkzaamheid en een deel bijdragen van derden.
  6. Voor de financiële afhandeling van de toekenning van de bijdrage ontvangt het bestuur van het Dorpenoverleg binnen drie maanden na de realisatie van het project een financiële onderbouwing, bijvoorbeeld een factuur.

Indienen

U kunt uw aanvraag indienen door het invullen van onderstaand formulier

Aanvraagformulier Dorpenbudget

U kunt uw aanvraag digitaal indienen via e-mail: of opsturen naar het adres: Welzijnswerk Midden-Drenthe Postbus 57, 9410 AB Beilen

Het bestuur van het Dorpenoverleg behandelt de aanvragen in de maandelijkse bestuursvergaderingen. Aanvragen dienen vroegtijdig - voor de aanvang van het project- ingediend te worden. Na behandeling in de eerstkomende bestuursvergadering ontvangt u van het bestuur bericht over het al dan niet toekennen van financiële ondersteuning.

Bestuur Dorpenoverleg Midden-Drenthe.