• 088 16 51 200

Up2you project jeugd

Vooraankondiging UP2YOU

De 2e editie van het jongerenproject It’s up2you start in september. Jongeren uit Midden-Drenthe worden uitgedaagd om met ideeen te komen om de eigen omgeving beter, leuker en aantrekkelijker te maken

Lees hier de brief met de vooraankondiging

 Up2you  project jeugd

Het project Up2you gaat door!

Na een succesvolle eerste editie van het project Up2you hebben we groen licht voor een herhaling van het project.

In juni 2019 hebben we een presentatie van de succesfactoren van Up2you gegeven aan de commissie Zorg en Welzijn van de gemeente. De aanwezige raadsleden waren erg enthousiast en dit heeft ertoe geleid dat er in de begrotingsvergadering voor 2020 een motie ingediend is om het project Up2you structureel op te nemen in de begroting.
Het project kan dan eens in de drie jaar uitgevoerd worden met een budget van 20.000 euro per drie jaar. Deze motie werd unaniem aangenomen door alle partijen en ook het college heeft deze motie omarmd. Tevens heeft Dorpenoverleg Midden Drenthe € 5000, - opgenomen in de begroting voor een vervolg van het project.

De werkgroep Up2you, bestaande uit Roel Barelds en Gerard Epping van de gemeente, Harold Kamps en Dorien Zandman van Welzijnswerk Midden Drenthe en Janny Buiter van Dorpenoverleg, zijn erg blij met deze ontwikkeling.

Corona heeft de start van de nieuwe campagne voor Up2you 2.0 ernstig vertraagd. Onze planning is om begin 2021 klaar te zijn met de voorbereidingen en de promotie van het project.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, zowel via deze weg als ook via de social media kanalen.

Open de link om de Powerpoint presentatie van de succesfactoren te bekijken

Succesfactoren Up2you
 Up2you  project jeugd

Uitwerking van het project Up2you 1 (2018-2019)

Via social media kanalen hebben we het project Up2you onder de aandacht gebracht van de bij ons bekende jeugd- en jongerenorganisaties. Via pers en overige media zijn overige organisaties op de hoogte gebracht.

Tot 1 december had iedereen de gelegenheid om via een filmpje, vlog, of op een andere manier een project in te dienen. Met hulp van jongerenwerkers van Welzijnswerk Midden Drenthe zijn er tenslotte 18 projecten ingediend. Enkele projecten zijn in overleg samengevoegd, zodat er 15 overbleven.

Presentatie

Op 23 januari werd de uitslag van de jury bekend gemaakt aan de deelnemers. Alle deelnemers en een groot aantal raadsleden waren hierbij aanwezig. We mochten alle deelnemende projecten blij maken met in ieder geval een stimuleringsbijdrage van € 250,--. De prijzen werden uitgereikt door wethouder GertJan Bent.

Aansluitend is het project gepresenteerd in de commissie Zorg en Welzijn van de gemeente. Een mooie gelegenheid om de jeugd in Midden Drenthe kennis te laten maken met de politiek en de leden van de raad in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de leefwereld en het talent van onze jongeren in Midden Drenthe. De raadszaal was bijna te klein om alle belangstellenden te bergen.

We hebben met de drie partijen, Gemeente, Welzijnswerk en Dorpenoverleg afgesproken dat we een inspanningsverplichting hebben om alle projecten uit te kunnen voeren.

In het 1e kwartaal van 2019 hebben we de gemeenteraad per brief verslag uitgebracht over de uitkomsten. In juni 2019 hebben we een presentatie van de succesfactoren gegeven voor de commissie Zorg en Welzijn. Gezien het enthousiasme van alle partijen gaan we ervan uit dat dit project in de toekomst nog eens een vervolg krijgt.