Up2you project jeugd

JONGEREN MET GOEDE IDEEEN GEZOCHT! IT'S UP 2 YOU

De 2e editie van het jongerenproject It’s up2you is gestart in september. Jongeren uit Midden-Drenthe worden uitgedaagd om met ideeën te komen om de eigen omgeving beter, leuker en aantrekkelijker te maken.

Ben je een jongere, van 23 jaar of jonger? Heb je een goed plan om het eigen dorp, buurt, schoolplein, speeltuin, jeugdruimte etc. aantrekkelijker te maken?

Het mag gaan om een speel of sporttoestel, excursie, schoolproject, wifi voorziening, creatieve activiteit, oppimpen van de jeugdruimte, dag voor ouderen, training, creatieve workshop, hangplek, goed doel, chille wachtruimte bij de bushalte etc. etc.

Vanaf 1 september kunnen jongeren een vlog, filmpje, animatie of presentatie via de website www.up2youmiddendrenthe.nl insturen.

Zo doe je mee aan de wedstrijd en maak je kans op een geldbedrag. De beste ideeën krijgen van de jury budget en/of ondersteuning om het plan uit te voeren. Er is een bedrag van bijna € 25.000,-- beschikbaar als prijzengeld.

De voorwaarden

We willen vooraf weinig voorwaarden stellen om de creativiteit van jongeren goed tot recht te laten komen.

  1. De wedstrijd is voor jongeren t/m 23 jaar.
  2. Jongeren zijn zelf actief betrokken bij het opzetten en de uitvoering van het idee (jongerenzelforganisatie).
  3. De vorm staat vrij. Een film of vlog sluit volgens ons het meeste aan bij de jongeren. Een presentatie, animatie, toneelstuk, fotocollage etc. zijn allemaal mogelijk.
  4. Een jury waarin ook jongeren deelnemen beslist welke ideeën het beste zijn. Ieder goed idee krijgt minimaal een waarderingssubsidie. We proberen ieder goed idee samen met de jongeren uit te voeren.
  5. De deadline voor deelname ligt op 12 november.

Up2you is een gezamenlijk project van het Dorpenoverleg Midden-Drenthe, Gemeente Midden-Drenthe en het team jongerenwerk van Welzijnswerk Midden-Drenthe.

Meer informatie, nieuwtjes en updates over het project vinden jullie ook op de website https://up2youmiddendrenthe.nl

We hopen veel leuke, bijzondere, gekke, creatieve filmpjes te mogen ontvangen, zodat er veel mooie ideeën voor en door de jeugd gerealiseerd kunnen worden!

Met vriendelijke groet,

De projectgroep Up2you

 Up2you  project jeugd

Het project Up2you gaat door!

Na een succesvolle eerste editie van het project Up2you hebben we groen licht voor een herhaling van het project.

In juni 2019 hebben we een presentatie van de succesfactoren van Up2you gegeven aan de commissie Zorg en Welzijn van de gemeente. De aanwezige raadsleden waren erg enthousiast en dit heeft ertoe geleid dat er in de begrotingsvergadering voor 2020 een motie ingediend is om het project Up2you structureel op te nemen in de begroting.
Het project kan dan eens in de drie jaar uitgevoerd worden met een budget van 20.000 euro per drie jaar. Deze motie werd unaniem aangenomen door alle partijen en ook het college heeft deze motie omarmd. Tevens heeft Dorpenoverleg Midden Drenthe € 5000, - opgenomen in de begroting voor een vervolg van het project.

De werkgroep Up2you, bestaande uit Roel Barelds en Gerard Epping van de gemeente, Harold Kamps en Dorien Zandman van Welzijnswerk Midden Drenthe en Janny Buiter van Dorpenoverleg, zijn erg blij met deze ontwikkeling.

Corona heeft de start van de nieuwe campagne voor Up2you 2.0 ernstig vertraagd. Onze planning is om begin 2021 klaar te zijn met de voorbereidingen en de promotie van het project.

Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, zowel via deze weg als ook via de social media kanalen.

 Up2you  project jeugd

Uitwerking van het project Up2you 1 (2018-2019)

Via social media kanalen hebben we het project Up2you onder de aandacht gebracht van de bij ons bekende jeugd- en jongerenorganisaties. Via pers en overige media zijn overige organisaties op de hoogte gebracht.

Tot 1 december had iedereen de gelegenheid om via een filmpje, vlog, of op een andere manier een project in te dienen. Met hulp van jongerenwerkers van Welzijnswerk Midden Drenthe zijn er tenslotte 18 projecten ingediend. Enkele projecten zijn in overleg samengevoegd, zodat er 15 overbleven.

Presentatie

Op 23 januari werd de uitslag van de jury bekend gemaakt aan de deelnemers. Alle deelnemers en een groot aantal raadsleden waren hierbij aanwezig. We mochten alle deelnemende projecten blij maken met in ieder geval een stimuleringsbijdrage van € 250,--. De prijzen werden uitgereikt door wethouder GertJan Bent.

Aansluitend is het project gepresenteerd in de commissie Zorg en Welzijn van de gemeente. Een mooie gelegenheid om de jeugd in Midden Drenthe kennis te laten maken met de politiek en de leden van de raad in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van de leefwereld en het talent van onze jongeren in Midden Drenthe. De raadszaal was bijna te klein om alle belangstellenden te bergen.

We hebben met de drie partijen, Gemeente, Welzijnswerk en Dorpenoverleg afgesproken dat we een inspanningsverplichting hebben om alle projecten uit te kunnen voeren.

In het 1e kwartaal van 2019 hebben we de gemeenteraad per brief verslag uitgebracht over de uitkomsten. In juni 2019 hebben we een presentatie van de succesfactoren gegeven voor de commissie Zorg en Welzijn. Gezien het enthousiasme van alle partijen gaan we ervan uit dat dit project in de toekomst nog eens een vervolg krijgt.

Open de link om de Powerpoint presentatie van de succesfactoren te bekijken

Succesfactoren Up2you