Buurtbus BNW

Buurtbus BNW

“Buurtbus BNW verbindt dorpen in De Broekstreek, Nieuw-Balinge en Witteveen”

Een oplossing zoeken voor de opgeheven buslijn 37. Dat was het gezamenlijk streven van de plaatselijke belangen van De Broekstreek, Nieuw-Balinge en Dorpsbelang Witteveen (BNW). “De route van onze buurtbus is tot stand gekomen door over de belangen van ieders dorp heen te kijken”, aldus Arnold Prins, Erik Lanting en Liesbeth Langen. Het ‘klein comité’ vanuit de drie PB’s adviseert andere dorpen: “Denk in kansen en zie de rol van belangenverenigingen als aanjager, dan kom je sterker naar voren!”

Afgelopen jaar is met medewerking van de gemeente Midden Drenthe, OV Bureau Groningen-Drenthe, Publiek Vervoer en Welzijnswerk Midden-Drenthe hard gewerkt om de buurtbus ‘BNW’ te realiseren. Binnenkort geeft het kleine comité van PB’s het stokje over aan het nieuwe bestuur van Vereniging Buurtbus BNW. Arnold Prins van Plaatselijk Belang de Broekstreek memoreert: “Wij hebben direct in 2022 geprotesteerd bij het OV Bureau tegen de opheffing van lijn 37. Een buslijn die destijds door de dorpen in de Broekstreek (Balinge, Garminge en Mantinge) en Nieuw-Balinge reed”. “In Witteveen was de buslijn in 2015 al opgeheven” vult Liesbeth Langen van Dorpsbelang Witteveen aan. “Net was het BNW overleg herstart toen de opheffing een voldongen feit bleek te zijn” vervolgt Erik Lanting namens PB Nieuw-Balinge. “Hierna heeft de gemeente een brief gestuurd naar het OV-bureau en geëist dat zij in gesprek zouden gaan met de inwoners. Vanuit de belangenverenigingen zijn wij drie als vertegenwoordigers van de inwoners in overleg gegaan over alternatieven. In de tussentijd hebben we informatie ingewonnen bij onder andere de buurtbus van Hijken.”

Om te weten hoe de inwoners over een buurtbus denken is een enquête huis aan huis verspreid. Daarin werd gevraagd naar de behoefte van reizigers voor dit traject en gezocht naar vrijwillige chauffeurs. “De uitkomst van een dertigtal vrijwilligers was boven verwachting” vertelt Liesbeth. Enthousiast vervolgt zij: “Het OV-Bureau en Publiek vervoer waren zeer verrast door dit hoge aanbod aan chauffeurs. Het geeft aan hoe belangrijk streekgenoten mobiliteit vinden om de leefbaarheid in stand te houden”. Erik vult aan: “De behoefte van reizigers was iets lager dan verwacht. We hebben echter twee jaar de tijd om het aantal passagiers te verhogen. Bij de start zijn we uitgegaan van de doelgroep scholieren. Maar de bus is er natuurlijk ook voor alle andere inwoners van het gebied. In de toekomst kunnen we ook denken aan de vakantieparken.”

Inmiddels is er één 8-persoonsbus gereserveerd voor deze lijndienst. Voor deze buurtbus kan gaan rijden moest een vereniging worden opgericht en daarvoor was een bestuur nodig. De chauffeurs van de Buurtbus BNW zijn de leden van deze vereniging. Uit hun midden hebben zich enkelen gemeld als bestuurder. Zo wordt Hans de Bie technisch coördinator. “Voor de invulling van de andere bestuursfuncties is een tweede informatieronde gehouden” aldus Arnold. “Er is geflyerd in de dorpen. Hieruit is voorzitter Edo Staudt gekomen”. Liesbeth vult aan: “Via een oproep op de website Midden-DrentheVoorElkaar heeft Ally Dijkstra zich als coördinator planning gemeld. Inmiddels is elk dorp vertegenwoordigd.” Trots vertelt Erik: “Al met al is er nu een nieuw bestuur dat het stokje van ons overneemt.”

Voor ingang van de nieuwe dienstregeling in december is er na veel puzzelen een vaste route tot stand gekomen. Hierbij stond het leerlingenbelang centraal. Liesbeth benoemt hierbij de kern van de samenwerking: “Solidariteit tussen dorpen is een voorwaarde om te kunnen samenwerken. Kijk over de belangen heen van je eigen dorp!” Bij de vraag naar de naam voor de bus zijn ze allemaal zeer trots als Erik aangeeft dat het voorstel Buurtbus BNW definitief is overgenomen. “Hiermee komt de samenwerking tussen de dorpen letterlijk in beeld” zegt Liesbeth stralend.

Margret Wieldraaijer-Schoenmaker, namens Dorpenoverleg Midden-Drenthe