Kiek oeze streek

Kiek oeze streek

Kiek oeze Streek

Het project Kiek oeze Streek brengt cultuurhistorisch waardevolle plekken, objecten en panden in beeld. Wat vinden bewoners waardevol aan hun dorp en het landschap. En waarom?

Het project bestaat uit het ontwikkelen van een kennisnetwerk Kiek oeze Streek en het ontwikkelen van een cultuurhistorische belevingskaart. Daarnaast ondersteunen we dorpsinitiatieven.

Lees verder: Kennisnetwerk Kiek oeze Streek
Kiek oeze streek

Looptijd: afgelopen, wel gebruik QR-code mogelijk voor andere dorpen

In samenwerking met: Welzijnswerk Midden-Drenthe, gemeente Midden-Drenthe, Stichting LIBAU
Doel van het project: het in beeld brengen van cultuurhistorisch bijzondere panden en plekken in Midden-Drenthe
Meer informatie: Henk Wolbers (Dorpenoverleg), Margret Wieldraaijer (Welzijnswerk Midden-Drenthe)

Kiek oeze streek

Verhalen geven Beilervaart betekenis

Verhalen van bewoners die plekken in hun omgeving betekenis geven: daar draait het om in Kiek Oeze Streek. Een project dat het Dorpenoverleg MiddenDrenthe en Welzijnswerk Midden-Drenthe met ondersteuning van Libau en dorpsbewoners ontwikkelden. De laatsten vertelden verhalen die zich in hun woonomgeving afspelen en de daarin aanwezige waarden blootleggen. Dit gaf aan welke plekken, panden en objecten door de inwoners waardevol worden gevonden en waarom.

De verhalen zijn van betekenis voor bewoners, toeristen en recreanten. Ze zijn bovendien, vanwege de waarden die erin besloten liggen, een belangrijk vertrekpunt bij afwegingen en ontwerpkeuzes bij ruimtelijke initiatieven. Langs de plekken die nu verbonden zijn met verhalen, werd een wandelroute ontwikkeld. De verhalen kunnen digitaal worden gelezen via QR-codes die op schildjes langs de route staan. De lancering van de bijbehorende website https://beilervaart.opdekaort.nl/ vormde de afsluiting van het project.

Ondanks dat het project Kiek oeze streek officieel is afgesloten bieden we aan de dorpen nog wel het gebruik van deze QR code.

Kiek oeze streek

Aanpak van het project

  1. Kennismaken, tekenen dorpsgebied, inventariseren verhalen over panden en plekken en brainstormen over de hoofdboodschap.
  2. Verhalencafe (2x) met korte verhalen in woord en beeld over een bijzonder pand, bijzondere plek, gebeurtenis, persoon, enzovoorts.
  3. Maken van een schetsbelevingskaart op basis van de verhalen. De schets wordt vervolgens uitgewerkt voor de website.
  4. Cursus voor het gebruik van de website. Ook worden de eerste verhalen online gezet. Beheerders van de site kunnen zich aanmelden.
  5. Presentatie van de mobiele website aan het dorp met een excursie langs panden en plekken met verhalen. De verhalen zijn te lezen via QR-code op schildjes.

    De hiernaast geplaatste afbeelding komt uit Jaarverslag LIBAU 2019

Tot slot

  • Deze ontwikkelde aanpak kan ook door andere dorpen en buurtschappen gebruikt.
  • De Beilervaart heeft een belevingskaart ontwikkeld en heeft in de vorm van de website https://beilervaart.opdekaort.nl/ een dynamische manier gevonden om de informatie voor iedereen beleefbaar te maken. Dit kan eventueel ook in een andere vorm.
  • Het gebruik van de QR-code is voor andere dorpen beschikbaar.

Nieuwsbrief Kerkenvisies en Noordergraf
Op 18 april 2019 heeft Kiek oeze Streek deelgenomen aan de bijeenkomst van Noordergraf in Nuis.
Nieuwsgierig? U leest alles hierover in de

NIEUWSBRIEF KERKENVISIES EN NOORDERGRAF